Privacy statement

Ducoren B.V., gevestigd aan de Michelangelostraat 109, 1077 CA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ducoren B.V.

Michelangelostraat 109

1077 CA Amsterdam

Tel: 020 261 75 55

E-mail: info@ducoren.com

Website: https://ducoren.com/

Imaldi Algeriev is de Functionaris Gegevensbescherming van Ducoren B.V B.V. Hij is te bereiken via info@ducoren.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld per e-mail en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ducoren B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ducoren.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ducoren B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochure
 • Om goederen te leveren bij u op locatie en om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Ducoren B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ducoren B.V. neemt geen besluit op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ducoren B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ducoren. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > min. 7 jaar > Belastingtechnisch

Personalia > min. 7 jaar > Belastingtechnisch

Adres > min. 7 jaar > Belastingtechnisch

Enzovoort > min. 7 jaar > Belastingtechnisch

Delen van persoonsgegevens met derden

Ducoren. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ducoren B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ducoren B.V. maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Wanneer u onze website bezoekt, tonen wij een cookie banner, waarmee wij toestemming vragen voor het gebruik van cookies. Hier kunt u aangeven welke cookies u op onze website wel of niet toestaat. U kunt uw toestemming altijd eenvoudig weer intrekken via de banner.

Welke cookies gebruikt Ducoren B.V.?

Functionele cookies

Ducoren B.V. maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Een functionele cookie heeft een puur technische functionaliteit. Zonder deze cookies werkt onze website niet naar behoren. Wij scharen hier ook scripts onder die geen persoonsgegevens registreren, maar wel aantallen views tellen.

Analytische cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Ducoren B.V. gebruik van analytics diensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analytics diensten (Google Analytics) geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Ducoren B.V. verstrekt. Ducoren B.V. krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. We gebruiken hiervoor Google Analytics cookies.

We hebben onze analytics diensten zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld. Dat betekent dat we de volgende maatregelen hebben genomen om uw privacy te beschermen:

 • we hebben een verwerkings overeenkomst gesloten met de aanbieder van de analytics dienst;
 • we hebben met de aanbieder van de analytics dienst afgesproken dat de gegevens niet voor andere doeleinden of andere Google diensten gebruikt mogen worden;
 • het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
 • ‘gegevens delen’ is uitgeschakeld.

Tracking cookies

Tracking cookies worden geplaatst om de website bezoeker te identificeren. Deze tracking cookies kunnen ook geplaatst worden vanaf externe domeinnamen door andere partijen. Indien u hiervoor kiest, zullen wij, en derden, cookies voor advertentiedoeleinden plaatsen. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om van ons afkomstige advertenties buiten deze website relevanter voor je te maken en het bereik daarvan te meten. Hiervoor maken wij dan gebruik van scripts afkomstig van derden zoals Facebook/Instagram, LinkedIn. Wil je dit liever niet, maak dan een andere keuze.

Een tracking pixel is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel x 1 pixel) dat in een e-mail (bijvoorbeeld onze nieuwsbrief) wordt geplaatst. Door het gebruik van een tracking pixel kunnen wij zien of een e-mail gelezen wordt.

Cookie: Cookiecontrol
Leverancier: CIVIC
Bewaartermijn: 90 dagen
Omschrijving: Dit cookie wordt geplaatst om de voorkeuren van de gebruiker inzake zijn/haar cookievoorkeuren in de cookiebanner te onthouden

Cookie: Google Tag Manager / Google Analytics
Leverancier: Google
Bewaartermijn: 24 uur
Omschrijving _gid: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische data te genereren over hoe bezoekers de website gebruiken met als doel de website te kunnen verbeteren.

Cookie: Google Tag Manager / Google Analytics
Leverancier: Google
Bewaartermijn: 10 minuten
Omschrijving _gat: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische data te genereren over hoe bezoekers de website gebruiken met als doel de website te kunnen verbeteren.

Cookie: Facebook pixel
Leverancier: Facebook
Bewaartermijn: 1 jaar
Omschrijving: Gebruikt voor advertentiedoeleinden. Wordt geplaatst op websites met een Facebook social plug-in. Wordt gebruikt door Facebook om de relevantie van advertising campagnes te verbeteren. Deze cookies worden alleen geplaatst als je toestemming geeft.

Google Tag manager

 1. Deze website maakt gebruikt van de Google Tag Manager. Dankzij deze service kunnen website-tags via een interface worden geregeld. De Google Tag Manager implementeert alleen maar tags, plaatst geen cookies en verzamelt geen persoonsgegevens. De Google Tag Manager activeert andere tags, die eventueel persoonsgegevens kunnen verzamelen. Maar Google Tag Manager verschaft zich hier geen toegang toe.
 2. Wanneer op het niveau van domein of cookies tracking tags zijn uitgeschakeld, dan geldt dit voor alle tags die door Google Tag Manager worden geïmplementeerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ducoren B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ducoren.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ducoren B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ducoren B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ducoren.com.